Follow horo master on social

ABOUT US

เดิมที่ผมเองนั้นมีความชื่นชอบในเรื่องของศาสตร์ของการพยากรณ์มาตั้งแต่เด็ก จนผมได้มีโอกาสได้เรียนศึกษาในศาสตร์ด้านนี้แบบจริงจังตั้งแต่อายุ 15 ปี โดยผมเริ่มศึกษาไพ่ tarot จากบ้านโหรบ้านเลขที่ 5 ในปีพ.ศ. 2543 จาก อ.สังคม ฮอหรินทร์

LIVE

ยอด Youtube การันตีนับล้านวิว การันตีดวงคุณ ผ่านหน้าจอ TV ไปกับผม อ.ภู่ คชสาร follow on youtube chanel

ผลงาน